Friday, 06 January 2017 00:00

Καρπάσια επαρχίας Κερύνειας (Karpaseia or Karpasha, Karpaşa) Featured

Written by 

Καρπάσια επαρχίας Κερύνειας(Karpaseia or Karpasha, Karpaşa)

Karpasha

Το χωριό Καρπάσια (Karpaseia or Karpasha) είναι ένα μικρό Μαρωνίτικο χωριό στο δυτικό μέρος της επαρχίας της Κερύνειας και βρίσκεται σε απόσταση μόλις ενός μιλίου νοτίως του χωριού Μύρτου. Το χωριό κατοικείται κυρίως από Μαρωνίτες και είναι το μικρότερο από τα τέσσερα μαρωνίτικα χωριά της Κύπρου. Σύμφωνα με τους Μαρωνίτες, το χωριό πήρε το όνομά από την περιοχή της Συρίας από όπου προέρχονται οι πρώτοι κάτοικοι της Καρπάσιας. Ωστόσο, ο Goodwin υποστηρίζει ότι το χωριό πήρε το όνομά του από τη χερσόνησο της Καρπασίας διότι εκεί ήταν ο πρώτος οικισμός των Μαρωνιτών που έφθασαν στην Κύπρο γύρω στον ένατο αιώνα μ.Χ. Μερικές πηγές υποστηρίζουν επίσης ότι το όνομα του χωριού προέρχεται από τα τουρκικά, από “GarpPaşa”," ή "Ο Πασάς της Δύσης". Στην τρέχουσα μορφή του, το όνομα μοιάζει με ένα τουρκικό όνομα, Karpaşa, που σημαίνει "ο πασάς του Χιονιού", που μάλλον είναι ο πιθανός λόγος για τον οποίο οι Τουρκοκύπριοι δεν άλλαξαν το όνομα του χωριού μετά το 1974.

Ο πληθυσμός της Καρπάσιας διαχρονικά

Όπως μπορεί να δει κανείς από το διάγραμμα, κατά την Οθωμανική Απογραφή του 1831, οι Χριστιανοί αποτελούσαν την πλειοψηφία του οικισμού. Περί το τέλος του αιώνα υπήρχαν μόνο ένα ή δύο μουσουλμάνοι κάτοικοι στο χωριό. Ο πληθυσμός είχε μια σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Περιόδου από 64 το 1891 σε 193 το 1960. Το 1778 στο χωριό υπήρχαν 99 κάτοικοι, ενώ το 1973 αριθμούνταν στους 245. Σήμερα κατοικούν στην Καρπάσια μόνο 11 εγκλωβισμένοι αφού οι υπόλοιποι έχουν προσφυγοποιηθεί.

Εκτοπισμός

Οι περισσότεροι από τους κατοίκους του χωριού εκτοπίστηκαν άμεσα από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο του 1974, φεύγοντας ως αποτέλεσμα τη επέλασης του τουρκικού στρατού στο νότιο τμήμα του νησιού. Κάποιοι ωστόσο, συνέχισαν να παραμένουν στο χωριό. Ενώ το 1981 κατοικούσαν περίπου 50 Μαρωνίτες στο χωριό, το 1996 υπήρχαν μόνο 19. Επί του παρόντος, όπως και το συμβαίνει και με τους Ελληνοκυπρίους εκτοπισμένων, οι περισσότεροι από τους Μαρωνίτες της Καρπάσιας είναι διάσπαρτοι σε όλη την νότια του πλευρά του νησιού, με την μεγαλύτερη εντόπιση στην Λευκωσία. Ο εκτοπισμένος πληθυσμός της Καρπάσιας εκτιμάται ότι είναι περίπου γύρω στους 250.

Παρόντες κάτοικοι της Καρπάσιας

Σήμερα, μόνο έντεκα Μαρωνίτες ζουν στην Καρπάσια, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι διέφυγαν στο νότιο μέρος του νησιού. Οι κάτοικοι του χωριού επισκέπτονται τακτικά το χωριό τους και παρέχουν υποστήριξη στους ηλικιωμένους συγχωριανούς τους που συνεχίζουν να διαμένουν ακόμα εκεί. Μετά τη χαλάρωση των περιορισμών στην μετακίνηση το 2003, μερικοί Καρπασιώτες άρχισαν να ανακαινίζουν τα σπίτια τους, χρησιμοποιώντας τα ως εξοχικά για το σαββατοκύριακο, λόγω του ότι οι περισσότεροι από αυτούς κατοικούν σήμερα στη Λευκωσία. Εκτός τους Μαρωνίτες, στο χωριό διαμένουν αρκετές οικογένειες αξιωματικών του Τούρκικου Στρατού. Η απογραφή του 2006 τοποθετεί τον πληθυσμό του χωριού σε 89 κάτοικούς εκ των οποίων μόνο οι 11 είναι Μαρωνίτες.

==============================================================================================

Karpaseia or Karpasha is a small Maronite village in the west Kyrenia district, situated only one mile south of Myrtou/Çamlıbel. This village was inhabited mainly by Maronites, and is the smallest of the four Maronite villages of Cyprus. According to the Maronites, the village takes its name from the region of Syria from which the first inhabitants of Karpasha originated. However, Goodwin claims that the village was named after the Karpasia peninsula because it was the first settlement of Maronites arriving in Cyprus in the ninth century AD. Some Maronite sources also claim that the village’s name is originally Turkish, coming from “Garp Paşa,” or “Pasha of the West.” In its current form, the name also resembles a Turkish name, Karpaşa, meaning “Snow Pasha,” which is the likely reason that Turkish Cypriots did not change the village’s name after 1974. 

Historical Population

As can be seen from the chart above, in the Ottoman census of 1831, Christians constituted the majority of this settlement. At the turn of the century there were only one or two Muslim inhabitants in the village. The population had a steady increase during the British period from 64 in 1891 to 193 in 1960.

Displacement:

Most of the village’s inhabitants were immediately displaced in 1974, when in July and August they fled from the advancing Turkish army to the southern part of the island. Some however, continued to reside in the village. While in 1981 there were approximately 50 Maronites residing in the village, by 1996 there were only 19 Maronite inhabitants. Currently, like the rest of the displaced Greek Cypriots, most of the Maronites of Karpaseia are scattered throughout the island’s south, with large pockets in Nicosia. The displaced population of Karpaseia can be estimated to be around 250.

Current Inhabitants:

Today only eleven Maronites reside in Karpaseia, since the rest of its former inhabitants fled to the island’s south. The people from Karpaseia visit their village regularly to provide support to their mostly elderly co-villagers still residing there. After the easing of movement restrictions in 2003, some Karpashites began to renovate their houses and use them as weekend homes, since most now live in Nicosia. Apart from the remaining Maronites, the village also hosts some Turkish military personnel families. The 2006 census puts the village’s population at 89 (only 11 Maronites). 

Demographics of Karpasha

REFERENCES

Books and Reports:

 • Colonial Office (1893), “Cyprus: Report on the census of Cyprus, taken 6th April 1891,” Mediterranean, No. 39. London: Colonial Office.
 • Department of Statitstics and Research, 1997. Estimates of Turkish Cypriots and Settlers from Turkey, Ministry of Finance [Republic of Cyprus], Nicosia.
 • Fehmi, Hasan (2003), “Güney’de Kalan Değerlerimiz,” Lefkoşa (Nicosia): Özyay Matbaacılık.
 • Fellahoğlu, Esat (2010), “Ulusal Direnişte Baf Köyleri,” İstanbul: Bayrak Matbaacılık.
 • Giray, Halil: KKTC Yerleşim Birimleri, Yürürlükteki ve Eski İsimler Listesi KKTC İskân Bakanlığı : KKTC Coğrafi İsimler Kataloğu : (Cilt – I and II), Lefkoşa.
 • Goodwin, Jack C. (1984), “An Historical Toponymy of Cyprus (Forth edition),” Nicosia (copy number 6).
 • Hart-Davis, C. H (1922), “Report and general abstracts of the census of 1921, taken on the 24th April, 1921,” London: Waterlow & Sons.
 • Hart-Davis, C. H (1932), “Report of the Census of 1931,” Nicosia: Cyprus Government Printing Office.
 • Hatay, Mete, (2005). “Beyond Numbers: An Inquiery into the Political Integration of the Turkish ‘Settlers’ in Northern Cyprus,” PRIO/Cyprus Centre Report  4/2005, Nicosia/Oslo, PRIO.
 • Hill, Sir George, (1952). A History of Cyprus, Vol. IV., Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ioannides, Christos P., 1991. “In Turkey’s Image: The Transformation of Occupied Cyprus into a Turkish Province,” Aristide D. Caratzas, New York.
 • KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı, “15 Aralık 1996 Genel Nüfus Sayımı Sonuçları (Özet), 26, November 1997,” Nicosia.
 • Mavrogordato, Alexander (1901), “Report and general abstracts of the census of 1901, taken on the 1st April, 1901,” Nicosia: Government Printing Office.
 • Mavrogordato, Alexander (1912), “Report and general abstracts of the census of 1911, taken on the 2nd April, 1911,” London:  Waterlow & Sons.
 • Menardos, Simos (2001), Τοπωνημικαι και Λαογραφικαι Μελεται (Topographical and Folkloric Studies), Nicosia: Centre for Scientific Studies
  Perry, Frederic W., 1884. Report on the Census of Cyprus 1881, Eyre and Spottiswoode, London.
 • Republic of Cyprus, 1961. “Census of Population and Agriculture, 1960: Volume I: Population by Location, Race, and Sex,” Nicosia
 • TRNC 2006 census preliminary results can be found at:  www.devplan.org
  TRNC Prime Ministry State Planning Organisation Statistics and Research Department, Census of Population: Social and Economic Characteristics of Population, December 15, 1996, TRNC Prime Ministry, Nicosia, 1999.
 • Standing Cypriot Commission for the Standardization of Geographical Names (2007), “Οδηγος Τυποποιησης Ονοματων (Guide to Standardized Names),” Nicosia: Ministry of Education and Culture.
 • Ministry of Finance (1973), “Micro-Census (April 1973) Population by Village and Ethnic Group, Volume I.” Nicosia: Department of Statistics and Research.
 • Özad, Murat Hüsnü (2002), “Baf ve Mücadele Yılları,” Lefkoşa (Nicosia): Akdeniz Haber Ajansı Yayınları.
 • Patrick, Richard (1976), “Political Geography and the Cyprus Conflict: 1963-1971,” Department of Geography, Faculty of Environmental Studies, University of Waterloo.
 • Percival, D.A. (1949), “Census of population and agriculture 1946 report,” Nicosia: Cyprus Government Printing Office.
 • Republic of Cyprus (1962), “Census of population and agriculture, 1960,” Nicosia: Government Printing Office.
 • Republic of Cyprus (1984), “Census of population 1982,” Nicosia: Department of Statistics and Research, Ministry of Finance.
 • Republic of Cyprus (2003), “Census of population 2001,” Nicosia: Department of Statistics and Research, Ministry of Finance.
 • St John-Jones, L. W., 1983. “The Population of Cyprus: Demographic Trends and  Socio-Economic Influences” (with a foreword by W. H. Morris-Jones), Maurice  Temple, Smith Limited, London.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (2000), “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfus-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları),” Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 43.
 • Yorgancıoğlu,  Oğuz: Kıbrıs’ta Türkçe Yer Adları ve Veriliş Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, Cilt : 2, Sayı : 3, Yıl : 96

Websites:

Πηγή: http://www.prio-cyprus-displacement.net/default.asp?id=442

Read 197 times Last modified on Friday, 06 January 2017 11:53

Θέλω να μου αποστέλλετε την Ηλεκτρονική Εφημερίδα